Навчальна дисципліна Страхування є однією з профілюючих в програмі підготовки фахівців спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система відносин, що виникають у процесі купівлі-продажу послуг страхового захисту і формування, розподілу та використання страхових фондів.

Мета  дисципліни полягає у наданні студентам глибоких теоретичних знань та практичних умінь з питань страхової справи, розуміння фінансово-економічних аспектів сфери страхування, навичок практичного застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній в умовах ринкової економіки.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- одержання систематичних, теоретичних та прикладних знань в галузі страхування;

- з'ясування необхідності і сутності страхування;

- засвоєння основ організації та функціонування страхового ринку України;

- вивчення теоретичних та прикладних засад страхового захисту з основних видів особистого, майнового і страхування відповідальності;

- ознайомлення з особливостями страхування ризиків юридичних та фізичних осіб, надання страхових послуг підприємствам різних сфер діяльності та форм власності;

 - ознайомлення із законодавчою базою, що регулює діяльність у сфері страхування, особливостями та напрямами державного нагляду у цій сфері, вимогами забезпечення платоспроможності страхових і перестрахових компаній.