Мета: сформувати знання студентів з теоретичних основ якісного та кількісного методів аналізу; освоїти техніку виконання основних аналітичних операцій. Застосування методів якісного та кількісного аналізу у харчових технологіях.

Основні завдання:

-     висвітлити найважливіші теоретичні положення аналітичної хімії, її значення для розвитку харчових технологій;

-     сформувати у студентів знання про основні методи якісного та кількісного аналізу;

-     ознайомити студентів з технікою виконання найважливіших аналітичних операцій, виробити навики самостійної роботи в хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів;

-     ознайомити з основними напрямками застосування аналітичних методів дослідження у виробництві харчових продуктів;

-     виробити навички застосування набутих знань з аналітичної хімії під час подальшого вивчення фахових дисциплін;

-      сформувати уявлення про застосування фізико-хімічних методів дослідження для якісного та кількісного аналізу харчових продуктів.