Запропонований курс призначено для тих, хто вивчає і використовує в роботі 3D моделювання для вирішення комп'ютерного промислового дизайну (проектування). Він присвячений також математичному апарату цих систем.

Комп'ютери дозволяють створювати чисельні моделі різних об'єктів. З їх допомогою можна побачити ще не існуючий об'єкт, отримати його геометричні характеристики, виконати дослідження його фізичних властивостей шляхом постановки чисельних експериментів, внести необхідні зміни, підготувати виробництво і, нарешті, виготовити об'єкт. Інструментом для всього цього служать CAD/CAM/CAE системи. С елементом таких систем є математична модель геометрії проектованого об'єкту.

У роботі з системами 3D моделювання використовують різні області знання. Теоретичною основою геометричного моделювання є диференціальна і аналітична геометрія, топологія і розділи обчислювальної математики. Геометричне моделювання вивчає методи побудови кривих ліній, поверхонь і твердих тіл, методи виконання над ними різних операцій і методи управління чисельними моделями.

Дисципліну присвячено теоретичним основам геометричного моделювання, описані методи моделювання різних кривих ліній і поверхонь, починаючи від елементарних і закінчуючи раціональними кривими і поверхнями на основі В-сплайнів (NURBS об'єктами), розглянуто принципи побудови твердих тіл. Значну частин матеріалу присвячено комп'ютерній графіці.