Мета і завдання дисципліни «Методологія наукових досліджень».

1. Мета вивчення дисципліни.

Підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який досконало знає відомості, що стосуються закономірностей розвитку науки, методології проведення наукових та дослідних робіт теоретичного та прикладного характеру. 

2. Завдання вивчення дисципліни

‒ призвичаїти студентів до практичного використання правил формальної логіки;

‒ надати знання із виявлення науково-технічного рівня розробок, методології обробки результатів досліджень та їх правового захисту.