Вивчення дисципліни «Фінанси домогосподарств» має за мету допомогти майбутнім випускникам університету даної спеціальності оволодіти основними принципами, прогресивними формами і методами організації ведення домашнього господарства.

Фінанси домогосподарств як певна галузь науки і навчальний курс базуються на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку домогосподарств. Саме виявлення конкретних форм їх прояву у фінансовій діяльності домогосподарств можна вважати головним завданням курсу «Фінанси домогосподарств».

Вивчення курсу передбачає дотримання принципів академічної доброчесності у студентському середовищі; формування навичок усного та писемного наукового мовлення, створення, оформлення та презентації академічних робіт різного типу; прищеплення відчуття відповідальності та взаємоповаги.