Метою викладання дисципліни «Конфліктологія» є формування у студентів  теоретичних знань та практичних умінь щодо  психологічного  аналізу  особистості,  міжособистісних взаємин  у  групах,  конфліктних  ситуацій;  визначення  засобів  оптимального впливу  на  працівників  для  створення  належного  соціально-психологічного клімату  в  колективі  і  оволодіння  практичними  навичками  врегулювання конфліктів.