Мета: ознайомлення з загальними відомостями та характеристиками електроенергетичних систем та електростанцій, оптимальними режимами енергосистем та питаннями розподілу навантажень споживачів між різними типами електростанцій.

 

Завдання: навчити використовувати методи одно- та багатокритеріальної оптимізації режимів електричних мереж та енергосистем у цілому для формування систем керування енергетичними системами.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати: основні принципи формування систем керування енергетичними системами, методи одно- та багатокритеріальної оптимізації режимів електричних мереж та енергосистем у цілому.

 

вміти: формувати системи керування енергетичними системами використовуючи методи одно- та багатокритеріальної оптимізації режимів електричних мереж та енергосистем у цілому.