Метою викладання навчальної дисципліни “Алгоритми та структури даних” є ознайомлення студентів із основними класами алгоритмів, оволодіння методикою їх аналізу та розробки; вивчення студентами типових абстрактних структур даних, що мають широке застосування при розробці прикладних програм, та методів їх обробки, вироблення та закріплення навичок роботи з ними.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Алгоритми та структури даних” є розвиток теоретичних та практичних навичок розробки, застосування та аналізу алгоритмів і структур даних, при розв’язанні поставлених задач.