Мета вивченнязабезпечення формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно теоретико-методологічних засад і методичного інструментарію управління міжнародним бізнесом на мікро- та макроекономічному рівнях.

Завдання вивчення: вивчення сучасних теоретичних основ міжнародного менеджменту, засвоєння технологій управління міжнародними компаніями, ознайомлення з практикою управління міжнародним бізнесом, в основі яких лежать методи та інструменти управлінських відносин, що використовуються в міжнародних компаніях.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС.

Вид підсумкового контролю - екзамен.