Мета навчальної дисципліни – є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання; отримання студентами базових знань із питань організації і функціонування підприємницької діяльності, її менеджменту та державного регулювання – складових основ підприємництва в умовах ринкових економічних відносин.


Основними завданнями вивчення дисципліни є: обґрунтування послідовних кроків у підприємницькій діяльності – від розроблення маркетингової стратегії під час заснування власного підприємства до виявлення й використання факторів процвітання фірми; від інвестиційного задуму до форм його фактичного втілення в умовах ринкового середовища, що динамічно змінюється, набуття навичок в організації підприємницької й управлінської діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності підприємництва в умовах ринкових економічних відносин; досягнення максимальної конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах, зокрема: одержати систематичні, теоретичні знання в галузі конкуренції та підприємництва; поглибити знання студентів про сутність та основні функції  підприємництва, роль конкуренції у розвитку підприємництва; вивчити концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування ринку та зміст основних проблем підприємницької діяльності; вивчити методику оцінки конкурентоспроможності підприємницького бізнесу; надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати економічні процеси які відбуваються  на підприємствах та види державного регулювання конкуренції.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour