У курсі "Експортно-імпортні операції" розглянуто передумови та еволюцію становлення світового товарного ринку, визначені характерні ознаки та складові експортно-імпортних операцій. Студенти можуть ознайомитись з особливостями переміщення через митний кордон окремих товарів та предметів. В наступних розділах подано особливості митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД, особливості митного оформлення та порядок проведення митного контролю при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також визначено роль митної логістики в переміщенні товарів та предметів між суб’єктами ринку, що розміщені в різних країнах.