Завдання курсу полягає у набутті студентами необхідних інженерних знань в області нормативної документації і практичних навиків їх використання; ознайомитись з основними законодавчими і нормативними актами будівельної організації; розвиток виробничих навичок в роботі з нормативною, спеціальною і законодавчою літературою.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-      стуктуру нормативної бази будівництва;

-      принципи забезпечення раціонального планування і забудови територій;

-      основи нормативного забезпечення всіх стадій будівництва та здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

-      знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та будівництва;

-      знання нормативно-правових засад за для забезпечення будівельної та науково-технічної діяльності;

вміти:

-      здатність складати, оформляти і оперувати технічною документацією при розв'язанні конкретних інженерно-технічних завдань за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія;

-      використання відповідної термінології та форм вираження у професійній діяльності в галузі «архітектура та будівництво»;

-      здатність до застосування основних понять теорії управління проектами в будівництві та цивільній інженерії;

-      створення комплексу необхідних документальних матеріалів для будівництва майбутнього об’єкта у відповідності із існуючими вимогами;

забезпечення будівництва високоякісною проектно-кошторисною документацією.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour