Мета вивчення дисципліни.

Розвиток професійного мислення студентів, забезпечення свідомого розуміння закономірностей перетворень основних речовин, що входять до складу живих організмів, в основі яких є гідролітичні, окиснювальні процеси, процеси взаємодії окремих компонентів між собою, які відбуваються з різною швидкістю під впливом різних факторів: температури, рН-середовища, тиску і т.п.

 

Завдання вивчення дисципліни:

-    висвітлити хімічну природу основних речовин, що входять до складу живих організмів;

-    сформувати поняття про хімічні перетворення білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів у процесі життєдіяльності людини, роль вітамінів, гормонів, ферментів у цих процесах,

-    ознайомити з основними напрямками застосування біотехнологій у виробництві харчових продуктів;

-    сформувати у студентів знання про основні нутрієнти в харчових продуктах та сучасні наукові уявлення про харчування людини,

-    розглянути принципи здорового способу життя та оволодіти методами раціонального харчування;

-    виробити навички застосування набутих знань з біохімії під час подальшого вивчення фахових дисциплін.