Мета: підготовка спеціалістів, які повинні вміти використовувати комплекс автоматичних пристроїв керування режимами роботи, протиаварійним керуванням і релейним захистом обладнання сучасних систем електропостачання, а також вивчення принципів релейного захисту та автоматики окремих елементів СЕП, станцій, підстанцій, споживачів електроенергії та окремих електроустановок, узгодження дії захисту та автоматики.

Завдання: опанування  процесами,  що  відбуваються  в  пристроях релейного захисту та автоматики окремих елементів та споживачів, вивчення сучасних підходів до аналізу існуючих та розрахунку, виконання проектування нових пристроїв.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

  • вибір параметрів спрацювання та забезпечення необхідної чутливості;

  • виконання захисту та автоматики елементів станцій, підстанцій;

  • виконання захисту та автоматики споживачів електроенергії та окремих електроустановок;

  • близьке і далеке резервування;;

вміти:

  • розрахувати параметри спрацювання захисту елементів станцій, підстанцій,
  • розрахувати параметри спрацювання захисту споживачів електроенергії та окремих електроустановок;
  • вибирати параметри та складати принципові схеми пристроїв захисту та автоматики.