Мета вивчення дисципліни

Надання студентам необхідних теоретичних знань у сфері планування, аналізу й моніторингу кредитної діяльності банків, їх позичальників, засад оцінки ризиків, пов’язаних із кредитуванням, та  формування практичних навичок, пов’язаних з кредитною діяльністю банків та управління нею.

 

Завдання вивчення дисципліни

Формування у здобувачів системного уявлення про основні засади кредитного менеджменту та завдання менеджерів на кожному етапі кредитного процесу та особливості організації кредитування підприємств окремих галузей економіки; опанування методами управління кредитним ризиком, методами управління кредитним портфелем, мінімізації кредитного ризику; опанування навичок прийняття рішень щодо вибору суб’єктів та об’єктів кредитування;управління кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними категоріями позичальників; набуття навичок з виявлення ознак проблемності кредиту і застосування відповідних превентивних заходів.