Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  засвоєння теоретичних основ побудови зображень, опанування  студентами  методів  побудови  зображень  просторових  форм  на  площині,  вміння  користуватися  способами  розв’язку  на  площині  позиційних  та  метричних  задач,  пов’язаних  з  просторовими  формами,  набуття  навичок  складання  раціональної  послідовності  розв’язання  задач  геометричного  моделювання, рішення задач на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур, вивчення методів побудови зображень деталей в прямокутних проекціях і аксонометрії; вироблення вміння визначати геометричні форми деталей, як з натури, так і за креслеником; вироблення навичок читання складальних креслеників, а також вміння виконувати їх у відповідності зі державними стандартами; знайомство з засобами автоматизації виконання графічних робіт в CAD системах.