На сучасному етапі розвитку економіки України особливого значення набуває необхідність створення цивілізованого товарного ринку. Визначення якості продукції має вирішальне значення на конкурентному ринку товарів. Фахівець повинен вміти встановити сукупність факторів, що впливають на конкурентоспроможність товарів, зокрема їх споживчі властивості, безпечність, відповідність нормативним документам, умовам договорів, за якими вони закуповувалися. Навчальна дисципліна «Експертиза товарів» призначена навчити студентів основними поняттями та категоріями експертної діяльності, сформувати у студентів знання нормативно-законодавчої бази, на підставі якої здійснюється експертиза товарів, вивчити основні правила організації та порядку проведення експертиз кількості та якості продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва. 


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour