Навчальна дисципліна «Інформаційні системи та технології у фінансах» забезпечує формування у майбутніх фахівців теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, вивчення теорії економічної та фінансової інформації, структури та етапів побудови інформаційних  систем у фінансах, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах фінансів, а також допомогти сформувати практичні навички, які б дозволили ефективно використовувати автоматизовані системи обробки фінансово-економічної інформації в різних сферах економічної діяльності.

Отримані знання теоретичних основ з інформаційних систем та технологій у фінансах, уміння та навички під час обробки даних використовуючи сучасну комп’ютерну техніку та прикладні програми дадуть змогу майбутнім фахівцям:

–       аналізувати інформаційні системи і технології, програмні продукти на відповідність специфіці конкретного економічного об’єкта; розробляти компоненти інформаційних систем та використовувати існуючі інформаційні системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій управлінської діяльності;

–       використовувати комп’ютерну техніку для обробки та аналізу інформації з економіки, фінансів, обліку, аналізу і контролю та підготовки аналітичних звітів;

–       стати досвідченими користувачами персонального комп’ютера, знавцями сучасних інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, достатні для самостійного освоєння нових програмних засобів і ефективного використання комп'ютерних засобів, що є одним із головних елементів підготовки фахівця нового покоління у сфері фінансів, банківської справи та страхування.