Мета: сформувати у студентів комплекс знань та умінь щодо інформаційних систем управління технологічними процесами, персоналом та їх використання в електроенергетичних проектах.

Завдання: ознайомити студентів видами автоматизованих інформаційних систем, видами геоінформаційних систем, які застосовуються для обміну даними між локальними системами управління технологічними процесами в електроенергетиці; структурою, призначенням та функціями автоматизованих систем управління технологічними процесами; навчити користуватися апаратним та програмним забезпеченням в системах контролю якості електричної енергії; надати інформацію про завдання та принцип дії автоматизованих систем диспетчерського управління; ознайомити з принципами роботи і апаратним забезпеченням автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії та автоматизованими інформаційними системами розрахунку за спожиту електроенергію.

Предмет дисципліни: автоматизовані інформаційні системи управління технологічним процесом і персоналом в проектах електроенергетики