Метою викладання навчальної дисципліни  “Моделі та методи забезпечення якості ІС” є ознайомлення студентів із методами та засобами створення програмних продуктів в систематизованому вигляді для їх використання в процесах проектування, тестування і оцінки якості програмних систем.