Навчальна дисципліна «Реконструкція та утримання міської забудови» забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань які необхідні при вирішенні питань реконструкції функціональних і просторово - територіальних структур міста, окремих функціональних елементів населених місць з урахуванням специфіки їх соціально-економічного та історичного розвитку. Також знання основних параметрів об’ємно-планувальної структури, конструктивних рішень, і прийомів будівництва будинків опорного житлового фонду, одержання навичок модернізація планувальної структури і реконструкції будинків, що збудовані в різні періоди.