Метою викладання навчальної дисципліни «Статистика» є розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів з статистики, навчити методично правильно користуватись прийомами та методами статистики на практиці, кваліфіковано складати та аналізувати форми статистичної звітності

Основні завдання навчальної дисципліни «Статистика»:

‒ розробка програм статистичного обстеження, обробки та зведення даних;

– обчислення узагальнюючих характеристик структури сукупностей;

– вимірювання інтенсивності динаміки та цільності зв’язку;

– визначення факторів, які формують рівень, варіацію та розвиток суспільних явищ, оцінка сили їхнього впливу;

– використання системи національних рахунків у ході розрахунків статистичних показників та їх аналізу;

– аналіз тенденцій розвитку та взаємозв’язків секторів ринкової економіки;

– оцінка життєвого рівня населення, його змін під впливом окремих факторів та прогнозування розвитку.