Навчальна дисципліна «Організація праці менеджера» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю та працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour