Мета: ознайомлення з типовими схемами електропостачання освітлювальних установок, набуття навиків розрахунку освітлювальних установок, ознайомлення з основними класами джерел світла.

Завдання: вивчення сучасних підходів до побудови  систем  зовнішнього та внутрішнього освітлення для промислових та непромислових обєктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні  світлові величини, характеристики та особливості використання сучасних джерел світла, світильників,  основних методів світлотехнічного розрахунку, методик розрахунку електричних освітлювальних мереж;

 вміти: користуватись нормативними матеріалами, працювати з основними світловимірювальними приладами, виконувати найпростіші світлотехнічні розрахунки та проектувати електричні освітлювальні мережі.