Мета вивчення дисципліни.

Ознайомити студентів з основними методами розрахунку елементів конструкцій та деталей машин на міцність, жорсткість та стійкість.

 Завдання вивчення дисципліни.

Полягає у освоєнні студентами теоретичних основ дисципліни та набуття практичних навиків виконання розрахунків міцності, жорсткості та стійкості елементів конструкцій за дії статичного та динамічного навантаження.