Метою викладання курсу “Електротехнічні та конструкційні матеріали” є:

- отримання знань з будови, структури та механічних властивостей основних конструкційних матеріалів, сучасних методах їх синтезу i обробки, а також принципів правильного вибору матеріалів для виготовлення деталей конструкції та машин.

- надання студентам грунтовної підготовки з властивостей електротехнічних матеріалів, завдяки яким вони використовуються при проектуванні електротехнічних пристроїв різноманітного призначення, засвоїти методи розрахунку типових деталей цих пристроїв.

 Завдання вивчення курсу “Електротехнічні та конструкційні матеріали” – засвоїти призначення типових матеріалів в залежності від їх експлуатаційних властивостей, функціонування відповідних деталей в готовому виробі.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  призначення того чи іншого матеріалу;  особливості поведінки матеріалу у виробі під впливом електричного та магнітного поля;  визначення втрат потужності в діелектрику;  вплив частоти і величини напруги на величину втрат в діелектрику;  вплив температури, вологи, напруги, частоти на експлуатаційні характеристики матеріалу;  будову та властивості металів i сплавів, методи i'x визначення;  фізичну суть явищ, що відбуваються при кристалізації та пластичній деформації металiвтеорію сплавів та методи аналізу діаграм стану металічних сплавів;  природу, властивості та принципи маркування конструкційних матеріалів для сучасної техніки.

 вміти: оцінювати технічне завдання; виконувати розрахунки деталей електротехнічних пристроїв, що працюють в конкретних умовах електричних та магнітних полів; правильно вибрати марку матеріалу для конкретних умов експлуатації електротехнічного пристрою;  характеризувати фізичні властивості різних речовин; користуватись діаграмами стану металічних систем; визначати основні механічні властивості металів та сплавів; оцінювати хімічний склад залізовуглецевих сплавів за маркою; вибирати матеріал для отримання деталі з заданою конструкційною міцністю.