Мета дисципліни – опанування студентами основ знань з проведення наукових досліджень, обробки дослідних даних і технічної творчості.

Основні завдання вивчення дисципліни - ознайомлення студентів з видами та етапами наукових досліджень, вимірювальною технікою, яка використовується при проведенні досліджень, методами проведення експериментів та обробки дослідних даних.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

-        види та етапи наукових досліджень;

-        методи проведення експериментів;

-        методи обробки дослідних даних;

вміти:

-        здійснювати планування експерименту;

-        проводити обробку дослідних даних;

-        оцінювати похибку вимірювань;

-        складати заявку на винахід та корисну модель.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:

1. Історія розвитку, роль та завдання науки.

2. Теоретичні основи наукових досліджень.

3.  Зміст і етапи науково-дослідної роботи.

4.  Основи методології наукового дослідження.

5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.

6. Проведення дослідів та обробка дослідних даних.