Мета: ознайомити студентів з основними загальними питаннями гідравлічних, пневматичних, електрогідравлічних та електропневматичних схем керування технологічних процесів.

Завдання: навчити студентів обґрунтовано вибирати принципові гідравлічні, пневматичні, електрогідравлічні та електропневматичні схеми керування технологічними процесами, виконувати попередній розрахунок, вибирати необхідні елементи керування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

роль і місце механотроніки в машинобудуванні;

– схематичні зображення гідравлічних, пневматичних, електрогідравлічних та електропневматичних елементів;

– будову, принцип дії гідравлічних, пневматичних, електрогідравлічних та електропневматичних елементів.

вміти:

– ставити і вирішувати механотронні задачі;

– проектувати гідравлічні, пневматичні, електрогідравлічні та електропневматичні схеми елементів механотронних систем;

– складати та запускати в роботу гідравлічні, пневматичні, електрогідравлічні та електропневматичні схеми об'єктів механотронних систем;

– виявляти недоліки роботи гідравлічних, пневматичних, електрогідравлічних та електропневматичних систем та ліквідувати їх.