Метою викладання дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» є формування у студентів сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з метою оволодіння навиками організації та проведення екологічної експертизи та процедури ОВД і СЕО.

 Основна мета вивчення студентами даного курсу полягає в ознайомленні і оволодінні всією сукупністю нормативно-правової бази щодо проведення екологічної експертизи в масштабах України (а також, поверхнево - і в світовому масштабі).

   2.2.Завдання вивчення дисципліни

Формування у студентів комплексного бачення про методологію, володіння  методикою проведення ОВД,

ОВД є гарантією екологічної безпеки. У зв’язку з важким екологічним станом, який виник в результаті непродуманої діяльності людини, постала необхідність в проведенні ОВД в Україні. Проведення ОВД є обов’язковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього середовища. В законодавстві  України прийнято цілий ряд законів та інструкцій, що стосуються ОВД та методів проведення

Головним завданням ОВД є зменшення до мінімуму вплив антропогенної діяльності на стан ПНС.