На сучасному етапі інтеграції України в європейський соціальний простір особливо актуальним є необхідність реалізації конструктивних підходів до реформування вітчизняної системи соціального захисту для максимально можливого їх наближення до відповідних загальноєвропейських норм і стандартів. Адже, лише повноцінні соціальні пріоритети наповнюють зміст демократичної соціальної держави.

Система соціального захисту, будується з урахуванням рівня економічного розвитку держави, функціонує на основі внутрішньодержавного правопорядку з урахуванням специфіки соціально-демографічного складу населення та його історичних і національно-культурних традицій та у разі настання відповідних соціальних ризиків покликана гарантувати гідне життя усім громадянам незалежно від статі та віку.

Дисципліна «Система організацій соціальних служб» дає студентам знання ключових аспектів соціального та  правового   захисту населення.  Вказує на особливості надання соціальних послуг різним соціальним  групам , що опинились у складних життєвих обставинах. Основну роботу  у реалізації цих питань виконують соціальні служби. Як полі функціональний суб’єкт соціальної роботи в Україні вони мають  чітку систему організацій з наданими повноваженнями та обов’язками. Вивчення особливостей функціонування даних структур є важливим у підготовці кваліфікованих соціальних працівників.