Мета: формування у здобувачів вищої освіти наукового погляду на фізичні процеси, явища і закони для пізнання загальних закономірностей природи та з’ясування фізичних принципів роботи техніки та механізованих технологій виробництва; надання знань про основні методи розв’язування фізичних завдань теоретичного та практичного змістів з використанням інженерних методів.

Завдання: формування у здобувачів вищої освіти знань про: основні фізичні явища та фундаментальні закони, фізичні величини та їх одиниці вимірювання, які необхідні для вивчення дисциплін професійно-практичного циклу; використання методів і засобів забезпечення єдності фізичних вимірювань та оцінювання похибок; принципи дії різноманітних приладів і пристроїв; вмінь проводити фізичні вимірювання та математичне, статистичне оброблення їх результатів; користуючись фізичними законами та теоріями, застосовувати сучасні фізичні методи для вирішення завдань теоретичного, експериментального і прикладного характеру у фаховій діяльності; пояснювати фізичні процеси та явища, які необхідні для свідомого якісного використання знань з математичних та спеціальних інженерних дисциплін.

Предмет дисципліни –фізичні процеси, явища і закони, фізичні принципи роботи техніки; методи розв’язування фізичних завдань теоретичного, експериментального та прикладного змістів.