Метою викладання навчальної дисципліни «Випробування дорожніх покриттів і дорожньо-транспортних споруд» є підготовка висококваліфікованого магістра, який досконало знає методи обстежень та випробувань дорожнього покриття та дорожньо-транспортних споруд, уміє встановлювати дефекти пошкоджень, давати технічні поради по збереженню, відновленню і заміні конструкцій, а також встановлювати причини виникнення дефектів і пошкоджень.

Основним завданням дисципліни є набуття студентами необхідних інженерних знань в області обстеження існуючих дорожніх покрить і споруд та надавати технічні поради по збереженню, відновленню і їх заміні.

Заплановані результати навчання:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані та науково-практичні задачі під час професійної діяльності у сфері будівництва та цивільної інженерії з поглибленням вивчення проблем розвитку автомобільних доріг, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.