«Інформаційні технології Інтернету речей точного землеробства» забезпечує формування у студентів компетентностей та підготовку фахівців, здатних вирішувати складні задачі і практичні проблеми мережі та інформаційних технологій Інтернет Речей точного землеробства.

 

Загальні та спеціальні компетентності: здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та інформаційних технологій; здатність застосовувати спеціалізоване програмне  забезпечення та цифрові технології для розв’язання складних задач і проблем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; Здатність застосування інформаційних технологій, теорій, методів і засобів, проектування, розробки, реалізації та обслуговування автоматизованих та комп’ютерно- інтегрованих систем.