Дисципліна «Автоматизація та моделювання виробничих процесів» забезпечує оволодіння сучасними системами технологічних машин з керуючими засобами, що ґрунтуються на застосуванні електронних обчислювальних машинах, програмовано- логічних контролерів, інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інформаційно- об'єднаних промислових мереж.