Курс включає основні положення щодо проектування промислових будівель та підсилення будівельних конструкцій.