Політичні та соціальні студії є важливою ланкою у циклі соціально-гуманітарної підготовки бакалаврів усіх спеціальностей. Її мета – вивчення сутності, основних форм і тенденцій політичного життя, політичних відносин та діяльності, політичних і соціальних інститутів, з'ясування поняття політики як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, інституційної сутності суспільства, усвідомлення сут­ності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології та соціології на рівні їх відтво­рення і тлумачення для практичного застосування та вті­лення в процесі фахової діяльності майбутніх спеціалістів.