Дисципліна присвячена вивченню основ безпеки життєдіяльності та охорони праці. У першій частині дисципліни розглядаються надзвичайні ситуації природного і техногенного походження та захист населення від них; у другій – правові і організаційні основи охорони праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.