Мета дисципліни є отримання студентами базових знань і практичних навиків розробки програмно-апаратних систем, засобів інформаційних технологій та комп’ютерних інтелектуальних систем, систем ІоТ. Підготовка фахівців, що володіють здатністю проектувати та розробляти розумні пристрої, у тому числі такі, що є частиною розумних систем чи інтелектуального середовища; ознайомлення зі станом проектування та використання технологій проектування систем ІоТ в Україні та світі; здатність проектувати та аналізувати ефективність засобів захисту та управління безпекою в програмно-апаратних рішеннях Інтернету речей; уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань; здатність мотивувати студентів та рухатися до спільної мети, працюючи в команді.