Сучасні проблеми економічного розвитку в певній мірі мають ресурсну природу. Адже від наявності, доступності й ефективності використання ресурсів залежить протікання циклу створення економічної вартості. Виходячи з проблематики виснаження ресурсного потенціалу, на перший план виходять задачі якісного використання ресурсного потенціалу, мінімізації відходів та за можливості забезпечення їх повернення в економічний оборот. Адже ресурсні запаси не безмежні і суспільство має віднайти альтернативу лінійній економічній моделі ресурсного використання. Саме для вирішення цієї проблематики й виникла циркулярна економіка. Остання, базується на засадах трансформації відношення виробників і споживачів до відходів, розглядаючи їх не як проблему, яка потребує негайного рішення, а як потенційний ресурс, який вимагає особливої уваги.

Навчальний курс сприяє розширенню економічного світогляду його слухачів. Ви зможете здобути нові знання про сучасні тренди в сфері використання відходів, особливостей підходу до дизайну майбутніх продуктів. Дізнаєтеся про ієрархічний підхід до поводження з відходами, опануєте сучасними практиками поводження з відходами. Ознайомитеся з нормативною та методологічною базою й прикладними аспектами функціонування циклічної економіки.

Спеціальні (предметні) компетентності: знання та розуміння предметної області; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; розвиток відповідальності в поводженні з відходами; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблемні питання в сфері поводження з відходами.

Програмні результати навчання: здатність здійснювати економічну діяльність у сфері циркулярної економіки; вміння здійснювати техніко-економічне обґрунтування поводження з відходами; здатність мотивувати людей правильно поводитися з відходами та рухатися до спільної мети щодо їх мінімізації.