Викладання дисципліни «Методи проектування технологічних процесів і обладнання» має на меті забезпечення майбутнім інженерам знання етапів, методів оптимізації, обґрунтування і прийняття рішень при проектуванні і конструюванні машин та обладнання, а також ознайомлення з основними вимогами щодо оформлення технічної і технологічної документації.

 

Завдання курсу полягає у тому, щоб студент використовуючи одержані знання, зміг обґрунтувати вибір методу проектування технологічних процесів і обладнання, дослідити режими роботи обладнання та оцінити енергетичні та експлуатаційні показники, а також розробити пропозиції щодо його модернізації.