Мета: розвиток професійного мислення студентів, забезпечення свідомого розуміння закономірностей перетворень основних речовин, що входять до складу живих організмів, в основі яких є гідролітичні, окиснювальні процеси, процеси взаємодії окремих компонентів між собою, які відбуваються з різною швидкістю під впливом різних факторів: температури, рН-середовища, тиску і т.п.

Основні завдання:

-     висвітлити хімічну природу основних речовин, що входять до складу живих організмів;

-     сформувати поняття про хімічні перетворення білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів у процесі життєдіяльності людини, роль вітамінів, гормонів, ферментів у цих процесах,

-     ознайомити з основними напрямками застосування біотехнологій у виробництві харчових продуктів;

-     сформувати у студентів знання про основні нутрієнти в харчових продуктах та сучасні наукові уявлення про харчування людини,

-     розглянути принципи здорового способу життя та оволодіти методами раціонального харчування;

-     виробити навички застосування набутих знань з біохімії під час подальшого вивчення фахових дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  - номенклатуру та класифікацію органічних сполук;

-      будову, властивості, біологічне значення макронутрієнтів та мікронутрієнтів;

-     обмін білків, вуглеводів, ліпідів в організмі людини;

-      особливості хімічних перетворень білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів, які відбуваються при зберіганні та використанні продуктів харчування.

вміти: працювати з лабораторним посудом, приладами, речовинами, синтезувати органічні сполуки за літературною методикою.

-      ідентифікувати органічні сполуки за їх властивостями, визначати основні фізичні константи;

-      грамотно і безпечно використовувати харчові продукти, які відповідають вимогам науки про харчування;

-      швидко виявляти та перешкоджати дії чинників, що сприяють псуванню сировини та матеріалів при переробці та зберіганні;

-      володіти навичками системного аналізу якості сировини та продуктів з метою прогнозування зміни комплексу властивостей в процесі переробки, зберігання та приготування продуктів з відповідними властивостями;

-      виконувати якісний і кількісний аналіз нутрієнтів.