Мета вивчення дисципліни.

Одержання студентами знань з механіко-технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів як основи для конструювання робочих органів та проектування технологічних процесів машин сільськогосподарського призначення, їх ефективного використання в виробничих процесах комплексної механізації сільського господарства.

Основні  завдання  вивчення  дисципліни

- вивчення властивостей основних сільськогосподарських матеріалів;

- засвоєння методології визначення якісних характеристик основних сільськогосподарських матеріалів;

- ознайомлення з особливостями зміни конструктивних особливостей сільськогосподарських матеріалів за результатами впливу на них робочих органів машин і знарядь під час виконання сільськогосподарських робіт.