Вивичення навчальної дисципліни «Проектування кіберфізичних систем» передбачає освоєння студентами основних концепцiй, принципів та понять моделювання, теорії систем і системного аналізу, що створюють основу теоретичних дослiджень i практичних розробок в областi аналізу кіберфізичних систем, складних об’єктів та процесів різної природи, а також - способів та особливостей використання сучасних інформаційних технологій та прикладного програмного забезпечення для рішення задач їх проектування.