Вивчення навчальної дисципліни ”Політологія ” передбачає формування і розвиток у студентів особистісних якостей та формування загальнополітичних компетентностей у вигляді комплексу знань, вмінь і навичок, а також надає можливості: 

·   знати об’єкт і метод політичної науки взагалі і української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

·   орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати характеристики і оцінки вченням про політику;

·   мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин, про суб’єкт і об’єкт політики, конституційні права людини і громадянина, місце і значення політичних систем і режимів у житті держави і громадянського суспільства;

·   уміти виділяти теоретичні, духовні та прикладні компоненти політичного знання, усвідомлювати їхню роль і функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску в суспільно-політичне життя;

·   розуміти сенс і основні напрями розвитку світового політичного процесу, місце, роль і статус України в сучасному світі;

·   опанувати навички політичної культури, вміння застосовувати політичні знання у професійній і громадській діяльності.