Мета навчальної дисципліни: підготовка сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі інформаційних технологій із застосуванням апарату прикладної математики, а також можливість успішного вирішення різноманітних проблемних ситуацій під час роботи за фахом.

Завдання навчальної дисципліни: сформувати в майбутніх фахівців необхідний рівень знань згідно з програмою з прикладної математики, які їм необхідні в практичній та науковій роботі; виробити вміння самостійно опрацьовувати навчальну та наукову математичну літературу; розвивати логічне та аналітичне мислення студентів; навчити студентів математично досліджувати і розв'язувати реальні прикладні задачі та будувати їх математичні моделі.