В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є комплекс заходів по розробці нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин.

Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої участі у виробничих процесах, а також високій концентрації основних операцій значно поліпшуються умови праці і економічні показники виробництва. Aвтоматизація промислових виробництв неоднакова. Вона дає найбільший ефект в виробництвах з масовим випуском продукції і порівняно працемісткими технологічними процесами.

Дисципліна «Автоматизовані системи переміщення вантажів» викладається у комплексі з дисциплінами: «Основи проектування дільниць

пакування», «Автоматизація процесів пакування», «Системи керування пакувальним обладнанням», «Технологічні комплекси пакувальних виробництв», що дає змогу комплексно висвітлити особливості автоматизації процесів пакування.

В результаті вивчення дисципліни «Автоматизовані системи переміщення вантажів» студенти повинні знати:

- основні системи переміщення вантажів при розвантажувально – навантажувальних і транспортних роботах;

- основні методики розрахунку вузлів і механізмів цих систем;

- можливість автоматизації технологічної лінії при застосування різних систем переміщення вантажів.

Мета викладення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними системами переміщення вантажів при розвантажувально -

навантажувальних і транспортних роботах, а також з методиками їх розрахунків.

Завдання курсу – вивчення основних систем переміщення вантажів, а також методів їх розрахунку.