Навчальна дисципліна «Нові технології програмування» передбачає вивчення способів та особливостей використання сучасних методів програмування, інформаційних технологій та новітнього програмного забезпечення для рішення прикладних задач за фахом, а також засвоєння студентами основних концепцій, принципів та понять, що мають застосування в програмуванні.