Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; отримання новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового характеру.