Мета: формування у студентів наукового поняття про фізичні основи процесів функціонування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

Завдання: ознайомлення з енергетичним потенціалом відновлюваних джерел енергії; вивчення студентами методик розрахунку характеристик фотовольтаїчних панелей і геліосистем різних типів і призначення, розрахунку потенціалу вітру та вітроенергетичних установок, вивчення принципу побудови геотермальних електростанцій з безпосереднім використанням природної пари та з бінарним циклом, вирішення питань гарячого водопостачання з використанням геотермальних джерел.