Мета вивчення дисципліни.

Ознайомити здобувачів вищої освіти  з числовими методами, що використовуються для  побудови аналітично-числових розв’язків різних класів, які описують статичні та динамічні процеси у елементах конструкцій.

 

Завдання вивчення дисципліни.

Ознайомити здобувачів вищої освіти з різними числовими методами, що використовуються для наукових досліджень. Сформувати уявлення про область використання цих методів для побудови розв’язків та числового аналізу деяких класів статичних та динамічних задач.